O Nas

STRATUS

Bartłomiej Belcarz (1961-2024)

Artur Juszczak

Robert Pęczkowski

Dariusz Karnas

--------------------------------------

Historia.

Korzenie naszego wydawnictwa sięgają do roku 1991 kiedy to powstał
Fanatyk Plastiku
 jako pisemko dla modelarzy tworzone przez modelarzy. Brak na polskim rynku czasopism dla modelarzy plastikowych silnie odczuwany przez Nas samych zaowocował pomysłem stworzenia takiego pisma. Wojewódzki Dom Kultury w Tarnobrzegu przygarnął Nas pod swoje skrzydła i wyłożył pienišdze na wydanie pierwszego numeru w oszłamiającym nakładzie 300 egzemplarzy.

Pierwszy skład redakcji to:

MAREK BRONKOWSKI
WŁODZIMIERZ DĘBICKI
ARTUR JUSZCZAK - pomysłodawca powstania pisma
DARIUSZ KARNAS
ROBERT PANEK
ROBERT PĘCZKOWSKI

Pierwsze cztery numery FP drukowane były na kserokopiarce a nakład ich nie przekraczał 300-400 egzemplarzy. Numery te sš obecnie praktycznie nie do dostania, a ich posiadacze mogą uważać się za szczęśliwców.

Numer 5 FP wydany został już przez nowego wydawcę, którym został członek redakcji Marek Bronkowski i był to numer drukowany w drukarni zbliżony wyglšdem do prawdziwej gazety.

Skład redakcji przedstawiał się wtedy następująco:

MAREK BRONKOWSKI- wydawca i redaktor naczelny
WŁODZIMIERZ DĘBICKI
ARTUR JUSZCZAK
DARIUSZ KARNAS
ROBERT PANEK
ROBERT PĘCZKOWSKI

oraz stali współpracownicy:

BARTŁOMIEJ BELCARZ 
EUGENIUSZ MOCZUK

W takim to składzie wydaliśmy dalszych 11 numerów, stale podnosząc jakość druku, a i mamy nadzieję zawartość merytoryczną.

W roku 1997 po dwuletniej przerwie w wydawaniu FP powróciliśmy do pierwszego wydawcy WDK w Tarnobrzegu.

Redaktorem naczelnym  został wtedy ARTUR JUSZCZAK, natomiast skład redakcji pozostał bez zmian.

Ostatni numer to FP 20, który ukazał się w 1998 roku. Fanatyk zakończył swoją działalność razem z województwem tarnobrzeskim.

Współpracowaliśmy także z wydawnictwem AJ-Press wydając wspólnie serię książek MODELMANIA. 
Książki w tej serii redagowali:


Bartłomiej Belcarz
Artur Juszczak
Robert Pęczkowski

W serii tej ukazały się następujące książki:

MiG-15
PZL P.11c
P-51D Mustang
Hawker Hurricane
Supermarine Spitfire IX-XVI
Mitsubishi A6M Zero

Po ukazaniu się tej ostatniej (szóstej w serii) rozstaliśmy się z wydawnictwem AJ-Press i rozpoczęliśmy działalność wydawniczą na własną rękę.
Wieloletnia wcześniejsza współpraca z wydawcą niezależnego angielskiego czasopisma dla modelarzy plastikowych "Mushroom Model Magazine" zaowocowała wspólną serię książek


Mushroom Model Publications.


Pierwsza książka z tej serii ukazała się w 1999 roku. Korzystaliśmy wtedy z ISBN i uprzejmości Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu.

Od 2001 roku działamy jako Wydawnictwo Stratus.