08 Li 2
Available
Dostępne

Samolot wielozadaniowy Lisunow Li-2

Samolot po polsku Maxi • 2022
Autor(zy)Dariusz Karnas
IlustratorDariusz Karnas
ISBN978-83-66549-88-3
Data wydania2022-02-08
SeriaSamolot po polsku Maxi
Nr katalogowySamolot 04
KategoriaAvailable KategoriaDostępne
FormatA4 pb, 168 stron (168 w kolorze)
Cena72.00 PLN Cena19.00 GBP

W 1938 roku ZSRR zakupił licencję na produkcję samolotu komunikacyjnego Douglas DC-3. Jego konstrukcja nie odpowiadała jednak w pełni wymaganiom użytkowników. Z tego też powodu konstruktor Borys Pawłowicz Lisunow dokonał adaptacji konstrukcji do wymagań i możliwości produkcyjnych w ZSRR.
Samolot otrzymał oznaczenie PS-84 i pod koniec 1939 roku uruchomiono jego produkcję w Wytwórni Lotniczej nr 84 w Chimkach. Na początku 1941 roku zmieniono oznaczenie samolotu na Li-2.
Ogółem wyprodukowano około 5000 sztuk.

Książka przedstawia historię użycia samolotu Li-2 w lotnictwie wojskowym i cywilny.

Ponad 300 zdjęciami historycznymi oraz współczesnymi zdjęciami detali. Dodatkowo rysunki z instrukcji technicznych samolotu.

25 kolorowych profili przygotowanych specjalnie do tej książki przedstawiających samolot w malowaniach Lotnictwa Wojskowego i PLL LOT.

Plany w skali 1/144.

No 78 Lisunow Li 2

Dodatkowo dostępne są plany w skali 1/72 w serii Scale Plans.

Dodatkowe zdjęcia.

LI 2 extra

 

Errata

Strony: 105 i 106

Poprawione rysunki Samolotów Li-2 używanych przez LOT. (plik PDF)

Li-2P SP-LAF

Li-2P SP-LKD

Link do pliku PDF

Errata sylwetki maly

Text in Polish.

In 1938, the USSR purchased a license to produce the Douglas DC-3 communication aircraft. Its design, however, did not fully meet the users' requirements. For this reason, the constructor Borys Pavlovich Lisunov adapted the structure to the requirements and production possibilities in the USSR.

The plane was designated PS-84 and at the end of 1939 its production was launched at the Aviation Works No. 84 in Khimki. In early 1941, the designation of the aircraft was changed to Li-2.

About 5,000 were produced in total.

The book presents the history of the use of Li-2 aircraft in military and civil aviation.

Over 300 historical photos and contemporary details. Additionally, drawings from the technical manuals of the aircraft.

25 colour profiles prepared especially for this book, showing the plane in the colours of the Military Aviation and LOT Polish Airlines.

Plans in 1/144 scale.

Additionally, there are 1/72 scale plans available in the Scale Plans series.

No 78 Lisunow Li 2

Extra photos.

LI 2 extra

Poprawione rysunki Samolotów Li-2 używanych przez LOT. (plik PDF)

Li-2P SP-LAF

Li-2P SP-LKD

Link do pliku PDF

Errata sylwetki maly

Zamów książkę ze sklepu
Zamów książkę ze sklepu

Inne tytuły
z serii